domů | projekty | team | ostatní
23 kontakt | 23 aktuálně | 23 studio | 23 odkazy

Projektujeme novostavby i rekonstrukce od úvodního konceptu po prováděcí projekt včetně zajištění stavebního povolení. Navrhujeme interiéry staveb včetně atypických prvků nábytku až do fáze výrobních výkresů. Klienta provedeme celým tvůrčím procesem od úvodních úvah až po vlastní realizaci.

Ke každému zadání přistupujeme individuálně. Důležitý je pro nás koncept návrhu vycházející z hlubšího pochopení zadání, požadavků klienta, prostředí stavby a širších vztahů na jedné straně a reflektující estetické, funkční a technické požadavky na straně druhé. Hledáme jednoduché, logické, přirozeně funkční a snadno čitelné řešení.

Blízké jsou nám koncepty low-costových úprav, věnujeme se otázce nového využití industriálního dědictví a tématu obnovy venkova na úrovni jednotlivých staveb, urbanismu intravilánu i širší krajiny.