domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

VSE | Novostavba objektu pro seniory | Všechlapy u Libčevsi | 2009

Objekt ubytování pro seniory s rehabilitačním centrem je navržen na svažitém pozemku na okraji obce Všechlapy. Svah skýtá nádherný výhled do krajiny Českého středohoří. Objekt je navržen jako jednoduchý hranol, jehož hladké fasády jsou v několika místech prořezány terasami. Z hlediska funkčního a provozního se jedná o schéma objektu poskytujícího pod jednou střechou komplexní péči a služby obyvatelům - seniorům. V suterénním podlaží je navrhováno rehabilitační centrum, vstupní podlaží je navrhováno jako společenské s možností kulturního a společenského vyžití, využití doprovodných služeb, zařízení pro zdravotní péči. Ostatní nadzemní podlaží jsou řešena jako residenční s převahou obytných jednotek několika velikostních kategorií a standardu vybavení. Kapacita objektu je cca 100 lůžek. Jednotlivé části půdorysu jsou členěny společenskými prostory.

Hlavní objekt je doplněn 10 rodinnými domky pro seniory, 8 startovními rodinnými domy a servisním objektem pro přidružený chov koní.

SALE | KROS | TUCH | PROS | KARL | STRE | VYSO | ZAHO | OULI | HORO | CAMP | KAR | SUL | VSE | CHD | HOC | PODO | CHS | TMH | MAS