domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

PODO | Novostavba souboru staveb | Praha 4 - Podolí | 2009

Řešené území se nachází v Praze 4, jižně od Podolské vodárny, na pravém břehu řeky Vltavy.

Hlavní objekt má půdorysný tvar lichoběžníku s velkým atriem uvnitř. Rozměr a proporce objektu korespondují s rozměry sousední podolské vodárny. Objekt má dvě podzemní a v některých částech až sedm nadzemních podlaží. Jednoduchá hmota je prolomena několika rozměrnými průchody v úrovni parteru a několika průhledy. Z funkčního hlediska se jedná o polyfunkční městské centrum obsahující funkce města (policejní stanice, knihovna, sportovní hala nebo zájmové kroužky pro děti i seniory), komerční provozy (obchody, kavárna, knihkupectví, fitcentrum, kancelářské prostory a lanové centrum) a bydlení.

Množství funkcí odpovídá i řešení fasád. Jedná se o "3D Tetris" skládačku. Materiálově se zde objevuje sklo, plech, dřevo a beton.

Hlavní objekt je doplněn o řadu nábřežních apartmánů - nadstandardní bydlení nad hladinou Vltavy.

SALE | KROS | TUCH | PROS | KARL | STRE | VYSO | ZAHO | OULI | HORO | CAMP | KAR | SUL | VSE | CHD | HOC | PODO | CHS | TMH | MAS