domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

CHS | Novostavba objektu pro seniory | Chýně u Prahy | 2008

Navrhovaná třípodlažní hmota objektu pro seniory je zasazena v ploše sadu situovaného v místě bývalého rybníka. Lokalita přiléhá k historickému centru obce. Stávající vzrostlé stromy sadu jsou ve své většině navrhovanou stavbou respektovány. Objekt má půdorysně tvar písmene H.

Z hlediska funkčního a provozního se jedná o schéma objektu resp. areálu, poskytujícího pod jednou střechou komplexní péči a služby obyvatelům - seniorům. Vstupní podlaží je navrhováno jako společenské s možností kulturního a sprtovně relaxačního vyžití, využití doprovodných služeb a zařízení pro zdravotní péči. Ostatní nadzemní podlaží jsou řešena jako residenční s celkem 38 obytnými jednotkami různých velikostních kategorií. Jednotlivé bloky jsou členěny společenskými prostory.

Objekt je navržen v nízkoenergetickém standardu s využitím obnovitelných zdrojů energie.

SALE | KROS | TUCH | PROS | KARL | STRE | VYSO | ZAHO | OULI | HORO | CAMP | KAR | SUL | VSE | CHD | HOC | PODO | CHS | TMH | MAS