domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

MAS | Novostavba dvojice rodinných domů | Praha 8 – Trója | 2009

Pozemky pro výstavbu se nacházejí v jižní části Prahy 8 - Trója v těsné blízkosti Botanické zahrady. Návrh rodinných domů ověřuje regulativy v území.

Objekt přístupný ze severu je navržen jako jednoduchá plochostřechá kubická hmota obdélného půdorysu orientovaná delší stranou po spádnici svahu. Ze severu je k objektu připojen přístřešek parkovacích stání. Vstup do objektu se odehrává ze severozápadu od venkovního přístupového schodiště, vstupuje se na úroveň 2.np. Jedná se o dispozici 4+kk o celkové podlahové ploše cca 145 m2. Dispozice je řešena racionálně a lapidárně, tak, aby splňovala veškeré požadavky na moderné městské bydlení 21.století. Objekt přístupný z jihu je navržen obdobně. Přístup do objektu je po venkovním schodišti od jihu od garáže vestavěné do svahu terénu. Objekt využívá přirozeného sklonu pozemku a je ze severu vestavěn do svahu. Dispozičně se jedná o dvoupodlažní byt 5+kk o podlahové ploše 148m2. Fasády obou objektů jsou navrženy jako zateplená dvouplášťová provětrávaná konstrukce s vnějším pláštěm z horizontálně kladených dřevěných lamel. Bude se jednat o jedlové dřevo bez dodatečných povrchových úprav, které dostane přirozeně šedivou barvu vlivem působení povětrnosti. Okna objektu jsou řešena jako francouzská okna na výšku místnosti. Konstrukčně půjde o dřevěná okna typu euro. Neotevíravé části oken jsou řešeny bezrámovým zasklením. Okenní otvory jsou z architektonických důvodů sdruženy do větších celků. Zahrady objektů odpovídají konceptu bydlení v lese.

SALE | KROS | TUCH | PROS | KARL | STRE | VYSO | ZAHO | OULI | HORO | CAMP | KAR | SUL | VSE | CHD | HOC | PODO | CHS | TMH | MAS