domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

HORO | Novostavba RD | Horoušánky | 2014

Koncept:
- "MAXIMÁLNÍ ZAHRADA": dům je umístěn v minimálním odstupu od severní hranice pozemku a od uliční čáry tak, aby v jihozápadní partii pozemku vznikla co největší souvislá plocha.
- "ORIENTACE NA ZAHRADU": obytné místnosti domu orientovány do zahrady, přízemí propojeno s exteriérem velkými prosklenými plochami
- "VENKOVSKÝ DŮM": základní hmota objektu odpovídá klasickému venkovskému stavení obdélného půdorysu se sedlovou střechou a půdní nadezdívkou
- "POSUN HŘEBENE": umístění hřebene sedlové střechy asymetricky tak, aby prostory při jižní fasádě objektu měly větší výšku
- "TERASA": k objektu přináleží rozsáhlá zastřešená terasa sloužící jako venkovní obývák a jídelna, přecházející směrem západním v zastřešené parkovací stání.
- "DVOJITÁ STĚNA": severní stěna je řešena jako kompaktní servisní blok domu, s umístěním schodiště, úložných prostorů, hygienického zázemí apod. tak, aby byl zbytek interiéru domu tvořen jako volný plynoucí prostor členěný několika dalšími pevnými bloky.
- "ZADNÍ DVŮR": při severní fasádě domu vzniká úzký servisní dvůr se sklady palivového dřeva a úložnými prostory pro zahradu.

více info...

SALE | KROS | TUCH | PROS | KARL | STRE | VYSO | ZAHO | OULI | HORO | CAMP | KAR | SUL | VSE | CHD | HOC | PODO | CHS | TMH | MAS