domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

CAMP | Ubytování v přírodě | Lobeč | 2014

Předmětem projektu je novostavba 10 pronajímatelných rekreačních chatek. Chatky jsou umístěny v ráci stávající zahrady. Plocha je rozdělena na prostor pro výstavbu a pro rekreaci. Objekty jsou rozmístěny podél nezpevněné komunikace vedoucí od východu, jsou řešeny jako jednoduché jednopodlažní hmoty, částečně plochostřeché a částečně zastřešeny sedlovou střechou. Obytné části jsou orientovány na západ s výhledem do lesa a do volné krajiny. Stávající objekt RD na severovýchodě je opticky oddělen od ubytování stávajícím terénním valem a vzrostlou zelení.

Rekreační chatky jsou navrženy ve třech velikostních typech. Hmota objektu je rozdělena podélně na spací a společenskou část. Plochostřechá část obsahuje spací boxy a koupelnu, popř. vstup do objektu. Pod sedlovou střechou je navržen volný prostor otevřený do krovu s vestavěným kuchyňským koutem. Objekty jsou koncipovány jako dřevostavby založené na pilotách, popř. částečně zapuštěné do svahu. Fasáda obytné části je tvořená dřevěnými lamelami v přirozeně patinovaném šedém odstínu. Ložnicová část je obložená deskami typu CETRIS v tmavě šedé barvě.

více info...

SALE | KROS | TUCH | PROS | KARL | STRE | VYSO | ZAHO | OULI | HORO | CAMP | KAR | SUL | VSE | CHD | HOC | PODO | CHS | TMH | MAS