domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

RIHO | Rekonstrukce RD | Mšeno | 2014

Návrh respektuje stávající stav, hmotové, prostorové a dispoziční řešení stávajícího objektu. Stavební úpravy a přestavba spočívají zejména v nahrazení stávající pultové střechy hlavní uliční hmoty střechou sedlovou. Výška nadezdívky uliční fasády se nemění, bude zachována stávající římsa. Je navržena jednoduchá sedlová střecha s hřebenem rovnoběžným s uliční fasádou. Výška hlavní římsy do ulice respektuje stávající stav. Dále ve vnitřních dispozičních změnách - úprava výtvarně prostorového řešení interiérů, nové řešení soukromé části dispozice, doplnění hygienického zázemí, dostatečného úložného prostoru. Výtvarné řešení kombinuje současné trendy a místní stavební tradici.

KRAL | PILA | ZOOD | VRAT | PRUC | KRNS | DOVI | TRUN | SOBO | KRUP | KRVU | ITAL | SKRA | CISO | VESE | KONE | RIHO | KOV | ZIRO | MNIS | CHY | KLA