domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

VESE | Stavební úpravy a rozšíření RD | Lobeč | 2014

V rámci studie je navrženo rozšíření stávajícího objektu, jeho propojení s venkovní zastřešenou jídelnou a v další etapě i dispoziční změny v objektu. Předpokládá se vybudování zastřešených parkovacích stání a drobného objektu skladu, dílny a dřevníku v severním rohu pozemku. Navrhované úpravy jsou iniciovány s následujícími cíli:
- Doplnit chybějící hygienické zázemí (WC, koupelna, solidní kuchyň)
- Doplnit vstupní partii, úložné prostory
- Umožnit dispoziční úpravy interiéru ve smyslu zobytnění celého objektu pro potřeby rekreačního bydlení
- Prosvětlení interiéru
- Komplexní úprava řešení inženýrských rozvodů včetně doplnění domovní ČOV.

více info...

KRAL | PILA | ZOOD | VRAT | PRUC | KRNS | DOVI | TRUN | SOBO | KRUP | KRVU | ITAL | SKRA | CISO | VESE | KONE | RIHO | KOV | ZIRO | MNIS | CHY | KLA