domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

KRVU | Přestavba bývalého kravína | Velký Újezd | 2015

Koncept navrhuje nové využití a přestavbu objektu bývalého kravína a navazujícího okolí.
Výchozí teze konceptu:
- sjednocení povrchů a prostorů uvnitř areálu
- jasná definice hranice soukromého/veřejného prostoru
- vytvoření uzavřeného skladového a parkovacího prostoru - dvora
- rozšíření veřejného uličního prostoru, vytvoření malé návsi doplněné drobnou architekturou; úprava směového řešení chodníků
- využití a rekultivace stáavjícího nepoužívaného kalu (jeho zapojení do veřejného prostoru)
- úprava vzhledu objektu (fasády, střecha)
- strukturování provozů a vstupů do obj., využití prostoru směrem k parku jako vstup do veřejné části objektu; jasně definované přestavba podkroví objektu pro veřejnou funkci

více info...

KRAL | PILA | ZOOD | VRAT | PRUC | KRNS | DOVI | TRUN | SOBO | KRUP | KRVU | ITAL | SKRA | CISO | VESE | KONE | RIHO | KOV | ZIRO | MNIS | CHY | KLA