domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

CISO | Rekonstrukce RD | Čísovice | 2015

Návrh respektuje stávající stav, hmotové, prostorové a dispoziční řešení stávajícího objektu. Stavební úpravy a přestavba spočívají zejména ve sjednocení fasády po výšce objektu, zobytnění podkroví a doplnění stavby o střešní terasu a balkón. Dále ve vnitřních dispozičních změnách - úprava výtvarně prostorového řešení interiérů,... Výtvarné řešení kombinuje současné trendy a místní stavební tradici.

více info...

KRAL | PILA | ZOOD | VRAT | PRUC | KRNS | DOVI | TRUN | SOBO | KRUP | KRVU | ITAL | SKRA | CISO | VESE | KONE | RIHO | KOV | ZIRO | MNIS | CHY | KLA