domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

BUBI | Stavební úpravy východního křídla Staré kanalizační čistírny v Bubenči | 2013

Navrhované úpravy jsou iniciovány s následujícími cíli: Zvýšit dnes nedostatečný počet toalet pro návštěvníky budovy; propojit ještě jedním schodištěm přízemí s podkrovím budovy pro lepší cirkulaci návštěvníků do připravovaných expozic; vytvořit alespoň jeden bezbariérový přístup do budovy. Do prostoru bývalých koupelen je navržena vestavba tří boxů - WC pro návštěvníky, WC a úklid pro personál a sklad pro kavárnu. Nové zděné konstrukce boxů jsou ze strany chodby přetaženy děrovaným plechem případně tahokovem pro navození industriální atmosféry. Navržené schodiště propojuje sál se sloupy s podkrovím, které bude následně využité pro stále expozice. Schodiště je ocelové, zábradlí je řešeno dělící konstrukcí z ocelových profilů a pletiva s čtvercovými oky (podobné je již použito na zábradlích v jiných místech budovy). Vstup na schodiště je - pro snadnější organizaci prohlídkových tras návštěvníků - uzavíratelný výsuvnou stěnou rovněž z kovového pletiva. Vstup pro vozíčkáře venkovní rampou je navržen se severní strany budovy. Vchod do budovy využívá stávající otvor s dveřmi, a kromě bezbariérového vstupu umožní i kontakt návštěvníků kavárny s připravovaným venkovním posezením. Konstrukce můstku i rampy je industriální, ocelové profily a zinkované pororošty na podlaze i zábradlích.

Spolupráce s Šenbergerová - Šenberger architekti

FIT | FSWC | EOPR | SLUP | LOBU | LOBF | BUBI | KPR | BUBE | SKAL | GAVE | VYS | SAM | NIEK | OSB | MSE | POD | TUB | RAD | BUB