domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

VTEL | Lokalita "za dvorem" | Mělnické Vtelno | 2015

Urbanistická studie navrhuje možnosti zástavby rodinnými domy v území nacházejícím se v severní části obce Mělnické Vtelno. Bude se jednat o individuální rodinné bydlení venkovského typu.
Výchozí teze:
- velikost a tvar pozemku bude umožňovat umístění domu vhodného pro současné bydlení
- izolace zemědělského areálu bariérou ze zeleně
- minimalizace komunikací a vytvoření uceleného veřejného prostoru pro sousedské aktivity
- napojení skrz pěší průchod na centrum obce
- jasné rozdělení pozemku na soukromou a veřejnou část
- ucelený ovocný sad v rámci zahrady (bariéra vůči zemědělskému areálu, přechod do volné krajiny)
- umístění na pozemku a prostorová struktura - štítová orientace, vzdálenost od komunikace, veřejný versus soukromý prostor
- tradiční proporce objektu a prostorová struktura (odkaz na vesnický dům – symetrická sedlová střecha,...)
Koncept byl řešen v šesti úvodních variantách. Základním předpokladem pro rozdělení byla poloha obslužné komunikace (ve třech základních polohách – tři základní varianty). Při tvorbě konceptu byl kladen důraz také na propojení s okolní zástavbou. Základní principy návrhu se opírají o prostorovou strukturu a typologii tradičního venkovského domu a navazujícího pozemku – v současném pojetí, přizpůsobeno nárokům a potřebám moderního člověka.

více info...

KLAD | RPVH | ROMA | VTEL | RDVU | RPVU | HAJ | MAS