domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

RDVU | Zastavovací studie dvou lokalit | Velký Újezd | 2012

Zastavovací studie ověřuje ve variantách možnosti zástavby dvou rozvojových ploch obce Velký Újezd u Chorušic a doplnění struktury obce při respektování jejího rostlého charakteru i tradičních forem venkovské zástavby.

Zastavovací studie je podkladem pro zpracování změny územního plánu a regulačního plánu pro dané lokality.

KLAD | RPVH | ROMA | VTEL | RDVU | RPVU | HAJ | MAS