domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

RPVU | Změna ÚP a pořízení regulačního plánu | Velký Újezd | 2013

Územně správní celek MÚ Chorušice (obce Chorušice, Choroušky, Velký Újezd, Zahájí) má dosud zpracovaný Územní plán. Potřebu zpracování regulačního plánu vyvolala příliš obecná regulace (ÚP) v daných lokalitách nacházejících se v rámci urbanisticky hodnotné struktury obce Velký Újezd a snaha o rozvoj obce s ohledem na výše uvedené hodnoty. Zejména vzhledem k faktu, že případná nová zástavba v řešených lokalitách nebude tvořit nové kompaktní celky, nýbrž bude doplňovat a zahušťovat stávající strukturu. Možnosti nové zástavby v řešených lokalitách byly proto prověřeny ve variantách v rámci zastavovací studie “Velký Újezd – lokalita Park, Lokalita Kompostárna” (12/2012). Zastupitelstvem zvolená varianta zástavby je následně podkladem pro zpracování změny územního plánu a regulačního plánu.

K regulačnímu plánu byl zpracován i přehledný prováděcí manuál.

více info...

KLAD | RPVH | ROMA | VTEL | RDVU | RPVU | HAJ | MAS