domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

HAJ | Metamorfóze městského prostoru | Praha 11 - Háje | 2009

Řešené území o rozloze cca 150000m2 se nachází v Praze 11 - Hájích, na východním cípu "central" parku. Od západu k východu protíná toto území čtyřproudová ulice Opatovská, která zde tvoří bariéru hlavně pro pěší. V návaznosti na stanici metra je nefunkční obchodní centrum, v okolí pak převládají 12ti podlažní deskové bytové domy. Všechny okolní stavby i prostory mají velké měřítko, pro člověka nepříjemné, nebezpečné.

Cílem studie bylo navrhnout úpravu městského prostoru a vytvoření skutečně funkčního moderního organismu města (od monofunkce k polyfunkci). ULice Opatovská byla návrhem přetvořena na živou městskou třídu. Centrem území se stává okolí výstupu ze stenice metra, kde ze čtyřpodlažní platformy obchodního a kulturního centra vyrůstá několik výškových administrativních objektů. Nově je vyřešeno i autobusové nádraží.

Obytná výstavba jižně od ulice Opatovská je zahuštěna novou zástavbou v zeleni. Zástavba je charakteristická doplněním o soukromé a polosoukromé plochy zeleně.

KLAD | RPVH | ROMA | VTEL | RDVU | RPVU | HAJ | MAS