domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

MAS | Návrh uspořádání kolonie RD | Praha 8 – Trója | 2009

Plocha je situována v jižní části Prahy 8 - Trója v těsné blízkosti Botanické zahrady v pravobřežní partii Vltavy ve svahu nad ulicí Pod Havránkou. Terénní situace pozemku je prudce svažitá směrem k jihu, k řece a nabízí hodnotné výhledy na Pražský Hrad, Letnou, Břevnov, Stromovku, Císařský ostrov a vinici Svatá Klára. Mezi jižním a severním okrajem řešené plochy se uplatňuje výškový rozdíl terénu cca 40 m. Okolní urbanistické struktury rodinných vil s podlažností cca 2-3 podlaží byly budovány ve dvou vlnách: ve 30. a 60. letech minulého století.

Navrhovaná zástavba bude upravena regulací. Nově navrhované objekty budou charakteru nadstandardních městských rodinných domů o podlažnosti max. 2np. Jsou stanoveny stavební čáry, objekty budou umístěny v severní části jednotlivých pozemků na jejich východní hranici. Objekty budou mít půdorysně obdélné proporce a budou orientovány delší stranou po spádnici svahu – k výhledům. Střechy objektů jsou regulací stanoveny jako ploché, vegetační. Regulace stanoví umístění krytých parkovacích stání pro jednotlivé pozemky. Fasády budou řešeny s použitím přírodních materiálů (dřevo, kámen, apod.) tlumených barev, tak, aby při dálkových pohledech zástavba nenarušovala panorama. Řešení zeleně předpokládá zachování maximálního množství stávající vzrostlé zeleně a její doplnění. Charakter by měl odpovídat schematu „bydlení v lese, v parku“. Oplocení pozemků stanovuje regulace jako nízké, transparentní, umožňující aplikaci popínavých forem zeleně. Oplocení východních hranic pozemků bude vycházet z konstrukce jednotlivých objektů.

KLAD | RPVH | ROMA | VTEL | RDVU | RPVU | HAJ | MAS