domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

KLAD | Ideová studie revitalizace bývalé Vojtěšské huti | Kladno | 2015

Ideová studie zadaného území řeší funkční a prostorové využití lokality, definuje síť komunikací a veřejných prostorů, zohledňuje potenciál cenných průmyslových objektů, zpřístupňuje lokalitu a napojuje ji na stávající městskou strukturu.
Základními principy návrhu se staly:
- otevření veřejnosti
- zapojení struktury do sídla
- polyfunkční využití včetně dočasného
- vytipování krystalizačních míst
- postupná revitalizae v rámci stanovené koncepce
- přirozené využití existujících substancí a struktur
- zachování objektů průmyslového dědictví formou nenásilné konverze na atraktory území
- vědomá práce s industriální identitou, zachování autentické atmosféry
- dosažení potřebného minima, nikoliv možného maxima
Spolupráce s RIOFRIO Architects (Ing.arch. Jana Prouzová Myšková)

více info...

KLAD | RPVH | ROMA | VTEL | RDVU | RPVU | HAJ | MAS