domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

ANG | Transformace Anglického nábřeží | Plzeň | 2009

Hlavní ideou soutěžního návrhu je transformace stávající, poněkud neurčité a podhodnocené plochy před objektem Komerční banky na plnohodnotný atraktivní městský prostor. Návrh doplňuje stávající tranzitní funkci prostoru o funkci pobytovou a kulturní. I přes svůj současný architektonický výraz pojednání plochy nekonkuruje okolnímu historickému prostředí.

Svažitý pozemek je terasovitě upraven soustavou rovnoběžných pruhů, které jsou v podélném směru zlámány podle svažitosti pozemku. Vzniklá soustava umožňuje využití sousedních výškově rozdílných úseků pro různé účely. Při menším výškovém rozdílu mezi sousedními úseky mohou vzniknout např. místa pro sezení, při větším „rozvlnění“ může dojít k „roztržení“ plochy a vzniku budovy.

V rámci plochy prostranství vzniká výraznějším rozesunutím některých ploch multifunkční objekt, ten v sobě integruje kavárnu, veřejné WC, půjčovnu kol a in-line bruslí, výstup z podzemních garáží, výstavní prostor a krytá stání pro jízdní kola. Pod většinou plochy prostranství je navrženo kapacitní podzemní parkoviště (celkem cca 240 parkovacích míst).

Projekt byl vyřazen ve 2.kole soutěže.

LANS | LITV | OSTR | UHHR | ANG | POR