domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

POR | Porotherm "Dům budoucnosti" | 2009

Návrh rodinného domu budoucnosti řeší především problém nedostatku místa (kvalitních pozemků), klade důraz na nízkou energetickou náročnost, nízké pořizovací i provozní náklady budovy a využití obnovitelných zdrojů energie.

Navrhované řešení umožňuje netradiční formu (zejména předměstské) zástavby vyznačující se úsporou plochy a kvalitními soukromými prostory. Domy jsou navrženy ve dvou řadách „cik-cak“ za sebou, nasazené v rozích jednotlivých pozemků. Jsou součástí zdí obepínajících jednotlivé zahrady. Před domy se nachází parkovací stání a předzahrádka otevřená do veřejného prostoru. Urbanistický koncept vychází z potřeby uspořit místo a přesto nabídnout dostatečné soukromí obyvatelům domů a atraktivní bydlení v zeleni.

Dispozice objektu je navržena jako striktně zónovaná (v 1np denní a společenská zóna, ve 2np noční a privátní zóna). Předkládané řešení umožňuje spokojené soužití generací běžné rodiny a umožňuje pokrytí potřeb běžné rodiny (zejména dostatek úložných prostorů.)

Projekt postoupil do 2.kola soutěže.

LANS | LITV | OSTR | UHHR | ANG | POR