domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

AID | Akceptace - Intervence - Destrukce | 2009

Logo a grafika výstavy AID (akceptace - intervence - destrukce) prezentované v rámci 5. mezinárodního bienále Industriální stopy 2009.

Výstava mapuje vývoj názorů generace mladých architektů na hodnoty a možnosti nového využití průmyslového dědictví v kontextu současného architektonického myšlení.

Název AID odkazuje nejenom k anglickému termínu pro „pomoc / podporu“, kterou bezesporu průmyslové dědictví u nás v posledních letech nutně potřebuje, ale především je zkratkou tří strategií, myšlenkových postupů, které se při konverzi nejčastěji používají – akceptace, intervence, destrukce. Tři klíčová slova nepředstavují jen extrémní, izolované polohy přístupu k průmyslovému dědictví, k existující stavební materii, ale spíše metody, kterým se žádný zodpovědný tvůrce vstupující do historického kulturního prostředí nemůže vyhnout a které se navzájem nevyhnutelně prolínají. Nevšední kouzlo konverzí totiž spočívá především v nejednoznačnosti, vrstevnatosti a improvizaci, pružném a neotřelém myšlení autora, který se snaží ohleduplně reagovat na existující kontext a zároveň uplatnit svou vlastní, kreativní představu o novém životě stavby. (více)

Výstava probíhala v kulturním centru DOX a v Národním památkovém ústavu.

BACHA! | AID | AUR | STO11 | PIVO | REGI | PAL | DEK | FSVB | FSVD13 | FSVD14 | FSV2