domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

CHOR | Koncepce regenerace veřejných ploch,sídelní a krajinné zeleně | Chorušice | 2013

Účelem architektonické studie Návrh priorit řešení byla analýza problémů a určení priorit jejich řešení na území obcí Chorušice, Velký Újezd, Choroušky, Zahájí. V rámci studie byla uskutečněna prezentace záměru a diskuze s občany na téma: veřejné prostory v obcích, krajinná zeleň, průchodnost krajiny, problematika vody, vodní eroze a další. Na základě této diskuse vybralo zastupitelstvo obce nejdůležitější lokality, které byly dále koncepčně zpracovány. Koncepční návrhy byly konzultovány s obyvateli obcí a následně bylo rozhodnuto jejich případné dopracování.

Studie vznikla pod hlavičkou Trevisan atelier+ Mšeno.

CHOH | ZUSP | CHOR | CHOK | TRUT | BALB