domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

DEBR | oprava lesního divadla Debř | Mšeno | 2014

Oprava lesního divadla z 50.let 20.století spočívá zejména v očištění torza divadla, vyspravení či nahrazení části konstrukcí. V další etapě se předpokládá očištění a oprava hlediště ve svahu a realizace jednoduchého strukturálního objektu podia a zázemí, respektujícího hmotový rozsah původního objektu.

Realizace I.etapy probíhala formou dobrovolnické brigády v létě 2014 v rámci aktivit Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí. Obnova byla finančně podpořena prostředky Nadace ČEZ.

více info...

více info...

VIAS | HPZE | A50 | TRBR | DEBI | DEBR | VYS2 | VOJT | ZUSZ | STU