domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

VOJT | Stavba skleníku nad bývalou garáží | Vojtěchov | 2015

Bývalá garáž bude znovu sloužit, i když jinému účelu než dosud, ...
Bude tu skleník.
Jednoduchá až utilitární nástavba zakončená sedlovou střechou je přístupná ze vyvýšené zahrady. Materiálem nosné konstrukce budou dřevěné hranoly v kombinaci s OSB deskami, fasáda a zastřešení bude řešeno z polykarbonátových desek.

více info...

VIAS | HPZE | A50 | TRBR | DEBI | DEBR | VYS2 | VOJT | ZUSZ | STU