domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

STU | regenerace 4 studánek | Chorušice a okolí | 2014

Záměrem studie je obnovu studánek řešit současně s návrhem úpravy bezprostředního okolí i cest přímo navazující na sídla jako prostory pro rekreačně-edukační využití. Hlavním cílem kromě obnovy staveb je cílené a citlivé zvýrazněné přímého okolí studánek jako cílových míst pro rekreaci, jakož i aktivního ekologicky šetrného pobytu v přírodě. Místa studánek by měla být vnímána jako specifická místa v krajině. Je navrženo pohledové zviditelnění studánek, zviditelnění prvku vody, technické vyřešení odvodu vody od studánek dál do krajiny, možnost přímého kontaktu s vodou - můstky a schůdky, mobiliář na specificky zvolených místech u studánek nebo na výhledech/pohledech na vodu či studánku. Vše bude doplněno informačním systémem k tématice vody v regionu i k samotným studánkám. Na místo bude upozorněno i nenásilným způsobem skladováním dřeva ala Landart. Vzhledem k tomu, že na k.ú. nejsou téměř žádné turistické stezky, mohla by být tato tématika námětem k vytvoření pěšího okruhu a předmětem cílových bodů turistů i místních obyvatel. Jedním z cílů obnovy je i navrácení vody do studánek (kde dnes není).

Ve spolupráci s Trevisan atelier+ Mšeno.

více info...

VIAS | HPZE | A50 | TRBR | DEBI | DEBR | VYS2 | VOJT | ZUSZ | STU