domů | projekty | team | ostatní
věda a výzkum | pořadatelská činnost | pedagogická činnost | BACHA!cidre

Konverze pivovarských výrobních objektů

Předmětem výzkumu byly tzv. kombinované výrobní objekty pivovarského průmyslu a jejich konverze pro nové využití. Cílem výzkumu byla analýza specifických vlastností těchto objektů a areálů, definice potenciálu pro nové využití, definice možných přístupů k jejich konverzi a vlivů, které volbu přístupu ovlivňují, doporučení vhodných principů práce s tímto průmyslovým dědictvím.
Výzkum probíhal od roku 2008 v rámci doktorského studia na FSv ČVUT v Praze pod vedením školitele Prof.Ing.arch. Tomáše Šenbergera. Závěry výzkumu shrnula v září 2015 disertační páce.