domů | projekty | team | ostatní
věda a výzkum | pořadatelská činnost | pedagogická činnost | BACHA!cidre

Pořadatelská činnost

Na podzim 2009 jsme se podíleli na uspořádání výstavy alternativních studentských projektů konverzí průmyslových staveb AID (akceptace - intervence - destrukce) v centru současného umění DOX. Spolupráce proběhla s VCPD ČVUT, FSv a FA ČVUT a dalšími organizacemi.

V létě 2009 jsme uspořádali poznávací zájezd po moderní architektuře Rakouska, Švýcarska a Lichtenštejnska. Byly zajištěny exkurze do řady významných staveb a setkání s několika architekty. K zájezdu jsme zpracovali studijní brožuru.