domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

NIEK | Interiér RD | Lobeč | 2013

Návrh interiérového krbu a schodiště do stávajícího venkovského rodinného domu.

Ke stávajícím kachlovým kamnům se sporákem, dnes otočeným zády k hlavnímu obytnému prostoru domu, návrh doplňuje ještě těleso krbu, který se nově stane těžištěm obytného prostoru. Návrh pracuje s variantou otevřeného ohniště pro nárazové použití, ale i s variantou použití krbové vložky s teplovodním výměníkem a zapojením nového krbu do otopného systému domu.

Stávající rozestavěné domovní schodiště návrh doplňuje o několik prostorotvorných elementů, které jednak člení prostor schodiště, jsou úložným prostorem a plní funkci schodišťového zábradlí.

FIT | FSWC | EOPR | SLUP | LOBU | LOBF | BUBI | KPR | BUBE | SKAL | GAVE | VYS | SAM | NIEK | OSB | MSE | POD | TUB | RAD | BUB