domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

CHOH | Úprava plochy hřbitova a rozšíření kolumbária | Chorušice | 2015

Studie koncepčně řeší úpravu plochy "nového" hřbitova a rozšíření kolumbária v obci Chorušice.
Jedná se především o úpravu povrchů, vytýčení nových hrobových míst, rozptylové loučky a vysazovací plán rastru vzrostlé zeleně. V jižní části bude stávající kolumbárium rozšířeno a dále bude upravena terénní nerovnost v platformy v několika úrovních. Hlavními materiály pro kolumbárium jsou litý / dusaný beton, mlat, trávník a masivní dřevo.

více info...

více info...

CHOH | ZUSP | CHOR | CHOK | TRUT | BALB