domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

CHOK | Úprava centrálního veřejného prostoru | Chorušice | 2014

Studie koncepčně řeší komplexní úpravu centrálních veřejných prostorů v obci Chorušice, kterou se předpokládá realizovat po částech v dlouhodobém horizontu. Kromě aktuálních témat studie koncepčně představuje výhledový stav - konečnou úpravu řešeného území.
Koncepce navrhovaného řešení:
- Sjednocení výtvarně-prostorového řešení veřejných prostorů v obci v návaznosti na již realizované a připravované investiční akce
- Vytvoření důstojných a jednotně řešených předprostorů významných objektů
- Vytvoření koncepce prostorového řešení "nového" hřbitova, koncepční návrh rozšíření kolumbária, návrh úprav řešení povrchů starého i nového hřbitova
- Koncepční úprava řešení pěších komunikací v dotčené lokalitě (úprava povrchů, doplnění nových úseků chodníků)
- Zobytnění a zatraktivnění veřejných prostorů v dotčené lokalitě (nové řešení, doplnění mobiliáře, zeleně)
- Koncepční úprava řešení zeleně: odstranění nevhodné zeleně, kompoziční a zdravotní zásahy, nahrazení a doplnění druhově i prostorotvorně vhodnější výsadbou
- Doplnění a zpevnění chybějících hran veřejného prostoru v lokalitě s bytovými domy, úprava okolí bytových domů
- Řešení problematiky pohledově exponovaných architektonicky a urbanisticky nevhodných staveb v lokalitě (bytové domy, prodejna)

Ve spolupráci s Trevisan atelier+ Mšeno.

více info...

CHOH | ZUSP | CHOR | CHOK | TRUT | BALB