domů | projekty | team | ostatní
23 urbanismus | 23 veřejný prostor | 23 novostavby | 23 rekonstrukce | 23 interiér | 23 krajina a zahrady | 23 soutěže | 23 design

CHY | Rekonstrukce Schwarzenberského pivovaru | Chýnov | 2009

Projekt řeší rekonstrukci areálu bývalého pivovaru v centru obce Chýnov. Citlivá konverze by měla chátrající objekt přeměnit na multifunkční areál s regionálním významem. V objektu bývalých lednic vznikne ubytovací zařízení s cca 20 jednotkami. Bývalé ležácké sklepy budou sloužit jako wellness. V bývalé varně a humnech vznikne restaurant s minipivovarem a multifunkční sál.

Cílem řešení úpravy vnějšího vzhledu objektu je navrátit areálu podobu schwarzenberského pivovaru 2.poloviny 19.století. Nově budované části stavby jsou řešeny se současným architektonickým výrazem.

Projekt je ve stupni studie.

KRAL | PILA | ZOOD | VRAT | PRUC | KRNS | DOVI | TRUN | SOBO | KRUP | KRVU | ITAL | SKRA | CISO | VESE | KONE | RIHO | KOV | ZIRO | MNIS | CHY | KLA